Categoria: Projectes

Projectes de la Fundació

Avançam cap al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

[iframe src=”http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongla-conselleria-de-cultura-signa-la-compra-de-sa-trinxa-el-tercer-immoble-necessari-per-al-centre-internacional-de-fotografia-toni-catanystrong” width=”600″ height=”800″ frameborder=”1″ scrolling=”auto” ]

Concurs d’idees per a la construcció del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany és més a prop. Dia 7 de desembre ha sortit publicada al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al BOIB la resolució per la qual s’inicia el procediment de concurs d’idees per a la construcció del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. La Fundació Toni Catany, que celebra els avenços del…