Repercussió de la visita de la presidenta Armengol al CIFTC

Des de la Fundació Toni Catany celebram la visita al futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de la presidenta Armengol, on ha fet palesa la seva determinació i la seva voluntat que el somni del nostre fotògraf sigui una realitat ben aviat, i pugui obrir les portes abans d’acabar l’any. Agraïm, des de la Fundació, el seu compromís amb un projecte en el qual sempre ha cregut, i creiem que un acte com el d’ahir, 23 d’agost de 2022, ho fa ben evident.

A continuació deixam un recull del ressò que s’han fet de la visita els diferents mitjans: