Les exposicions de l’obertura

  • TRANSFERÈNCIES

El concepte de TRANSFERÈNCIA descriu el pas d’una imatge o d’un objecte d’un context a un altre. Els fenòmens derivats dels desplaçaments de les obres i de les idees amplien els punts de vista i multipliquen els registres de significació.

Les transferències que es teixeixen entre l’obra de Toni Catany i altres disciplines esdevenen un terreny enormement fructífer de relacions, de maneres de transmetre, de crear novament, de traduir i d’interpretar.

MÚSICA, FOTOGRAFIA, DANSA, ARQUITECTURA, CINEMA, PINTURA, ESCULTURA, POESIA es troben i ens permeten realitzar connexions, encreuaments, diàlegs, confrontacions. El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany vol fomentar aquest intercanvi entre creadors i disciplines i s’ofereix com a camp d’acció per a tota mena d’interaccions i de processos de transformació de la mirada i de la sensibilitat.

  • MICHAEL KENNA, TONI CATANY: CONFLUÈNCIES

Estirant del fil del concepte de TRANSFERÈNCIES, presentam la primera gran exposició del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany: MICHAEL KENNA, TONI CATANY: CONFLUÈNCIES, en què l’obra del fotògraf anglès i la del llucmajorer dialoguen al voltant de sis eixos temàtics: la natura morta, les estàtues, el nu, el sud-est asiàtic, Mallorca i Venècia.