Sobre el CIFTC

Recull de premsa sobre el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany