Finalitats

El dia 10 de juliol de 2014, Antoni Garau i Miquel Bezares, en qualitat de marmessors del llegat de Toni Catany, i en compliment de la voluntat expressada al seu testament pel fotògraf, constitueixen davant de la notària de Llucmajor la Fundació Toni Catany, persona jurídica que ha de representar, legítimament, a partir d’aquest moment, l’artista desaparegut davant de les institucions implicades i compromeses, des dels seus inicis, en el projecte d’un Centre Internacional de Fotografia a Llucmajor. L’objectiu: crear un espai que esdevengui, per a les Illes i per a la ciutat natal de l’artista, un benefici de caràcter cultural coherent amb la importància que, per al patrimoni artístic del país, té l’obra del fotògraf llucmajorer.

Les finalitats bàsiques de la Fundació són:

  1. Catalogar, conservar, estudiar, defensar, prestigiar i difondre el llegat artístic i fotogràfic de Toni Catany.
  2. Col·laborar amb les institucions públiques en la creació i la gestió d’un centre internacional de fotografia, amb seu a Llucmajor, amb vocació d’esdevenir un organisme actiu amb projecció local i global per al foment de la cultura fotogràfica i per al coneixement i la difusió de l’obra de Toni Catany.
  3. Acostar al públic en general l’obra de Toni Catany, per a la qual cosa la Fundació gestiona els drets d’autor que generi l’obra de Toni Catany, i posa a la venda còpies de la part d’aquesta obra que sigui susceptible de comercialització.
  4. Col·laborar amb institucions públiques i entitats privades per al foment de la cultura fotogràfica i per potenciar les Illes Balears com a lloc de trobada de qualsevol expressió artística o cultural.

Estatuts de la Fundació Toni Catany

  1 comment for “Finalitats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *