Cronologia

Cronologia del projecte de Fundació Toni Catany 

15-09-2008: Després d’anys de converses entre Toni Catany i diverses Institucions balears, Joana Lluïsa Mascaró, responsable de Cultura del Consell de Mallorca presenta a Madrid l’avantprojecte de la Fundació Toni Catany.

23-01-2009: Signatura entre Toni Catany i la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, d’una declaració d’intencions per crear una fundació que gestioni el futur Centre Internacional de Fotografia a Llucmajor.

02-07-2009: El Ple del Consell aprova per unanimitat la compra de la casa del sacerdot i fotògraf Tomàs Monserrat, contigua a la de Toni Catany. La casa s’adquireix a finals de 2009 per 545.975 euros, el 75% a càrrec del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i el 25% a càrrec del Consell i el Govern balear.

17-07-2009: El Govern espanyol concedeix 100.000 euros al Consell de Mallorca per a l’avantprojecte de construcció del Centre a Llucmajor. La partida es perd per no complir amb els terminis establerts.

29-10-2009: Conveni entre Govern balear i Consell: El Govern rebrà 7,4 milions d’euros provinents de l’Institut de Turisme d’Espanya i que transferirà al Consell, per a l’adquisició i rehabilitació de Can Weyler a Palma i per a la creació del Centre Internacional de Fotografia (4,3 milions).

23-12-2010: El ple del Consell de Mallorca aprova per unanimitat la creació de la Fundació Toni Catany i els seus estatuts.

29-12-2010: El ple de l’Ajuntament de Llucmajor aprova per unanimitat la creació de la Fundació Toni Catany i ratifica els estatuts que en regiran el funcionament.

Finals legislatura passada: L’Institut de Turisme d’Espanya transfereix 4,3 milions d’euros al Govern balear, amb caràcter finalista i amb un termini de 20 mesos per a la rehabilitació del Centre. El Govern presidit per Francesc Antich ingressa aquesta quantitat a la caixa única.

14-09-2011: La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom es compromet a activar la constitució de la Fundació Toni Catany i exigir la transferència dels 4,3 milions del Govern al Consell.

31-10-2012: Toni Catany es declara “decebut” pel nul interès polític i dóna marge fins a desembre de 2012 per decidir si el projecte segueix endavant.

Desembre 2012: Reunió entre Consell, Ajuntament de Llucmajor i Toni Catany per prendre la decisió de continuar endavant. Les institucions manifesten la voluntat de seguir amb la iniciativa, però no es comprometen els fons necessaris i demanen temps a l’artista, atesa la difícil situació econòmica i de tresoreria.

Juny de 2013: El fotògraf, en una carta oberta al Consell de Mallorca, expressa la seva preocupació per la paràlisi del projecte, i comunica que no signarà la constitució de la Fundació amb les institucions mentre no es comprometi una materialització immediata o imminent del projecte sobre la base del qual les parts ja havien arribat a un acord, alhora que reitera el seu objectiu de garantir la integritat del seu arxiu fotogràfic i la ubicació, sempre que sigui possible, a Llucmajor.

Setembre de 2013: Toni Catany comença a treballar en uns nous estatuts per a la Fundació Toni Catany i en la rehabilitació de casa seva a Llucmajor amb la idea que, quan les institucions insulars disposin dels recursos i renovin de manera convincent el seu compromís, es pugui reprendre el projecte de Centre Internacional de Fotografia a Llucmajor.

14 d’octubre de 2013: Toni Catany mor, sobtadament, a Barcelona. A casa seva hi ha una maleta preparada per a viatjar, l’endemà mateix, cap a Llucmajor. Hi havia d’anar amb el propòsit d’acabar de buidar casa seva per començar-hi, tan aviat com fos possible, les obres.

18 d’octubre de 2013: només quatre dies després de la mort de l’artista, la Secretaria d’Estat de Turisme del Govern espanyol concedeix pròrroga perquè les actuacions previstes en el conveni de 2009 entre Turespaña i el Govern de les Illes (una part dels fons previstos en aquest conveni, concretament 4.300.000€, corresponen als que s’han de destinar a la construcció del Centre Internacional de Fotografia), de manera que s’allarga el període d’execució fins al 31 de desembre de 2016 i el de justificació fins al 31 de desembre de 2017.

7 de febrer de 2014: el Jutjat competent advera i acorda la protocol·lització del testament hològraf de Toni Catany, en el qual s’expressa la voluntat del fotògraf que tots els seus béns passin a ser part de la futura Fundació Toni Catany i que Antoni Garau i Miquel Bezares siguin els encarregats, en condició de marmessors, d’executar el mandat.

10 de juliol de 2014: Antoni Garau i Miquel Bezares, en qualitat de marmessors del llegat de Toni Catany, i en compliment de la voluntat expressada al seu testament pel fotògraf, constitueixen davant de la notària de Llucmajor la Fundació Toni Catany, persona jurídica que ha de representar, legítimament, a partir d’aquest moment, l’artista desaparegut davant de les institucions implicades i compromeses, des dels seus inicis, en el projecte d’un Centre Internacional de Fotografia a Llucmajor. L’objectiu: crear un espai que esdevengui, per a les Illes i per a la ciutat natal de l’artista, un benefici de caràcter cultural coherent amb la importància que, per al patrimoni artístic del país, té l’obra del fotògraf llucmajorer.

 

(Adaptació d’un text escrit per Cristina Ros)

Des de juliol de 2014, la Fundació Toni Catany desenvolupa la seva activitat d’acord amb les seves finalitats fundacionals. Per a tenir-ne una informació actualitzada podeu consultar la cronologia actualitzada al setembre de 2015.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *